Wyniki wyborów XXXII Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK RP Białystok, 7 marca 2018

image94 image31

    W XXXII Walnym Zebraniu uczestniczyło 41 delegatów, co przy ogólnej liczbie 47 delegatów stanowiło 87,2% uprawnionych do głosowania, oraz zaproszeni goście m.in. kol. Czesław Podkowicz – Prezes Honorowy Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Członek Honorowy SITK RP. Podczas Walnego Zebrania Delegatów, któremu przewodniczył kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki wspólnie z kol. Lidią Kasprzak i kol. Bartoszem Ignatowskim, dokonano podsumowania i oceny pracy ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2014-2018 (sprawozdanie kadencyjne na dole strony) oraz jednomyślnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wręczono również odznaczenia oraz przeprowadzono wybory nowych Władz Oddziału. Wśród odznaczonych znaleźli się kol. Marek Motylewicz, kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki, kol. Krzysztof Barbachowski i kol. Małgorzata Tomkiel, którzy w uznaniu za dotychczasową działalność na rzecz SITK RP zostali odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SITK RP. W przeprowadzonych głosowaniach na kadencję 2018-2022 został wybrany nowy 13-sto osobowy Zarząd Oddziału którego Prezesem został wybrany jednomyślnie kol. Marek Motylewicz.

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <


Wyniki wyborów władz Oddziału i delegatów Oddziału na kadencję 2018-2022:

Prezes Zarządu Oddziału: Motylewicz Marek

Członkowie Zarządu Oddziału:
1. Brulińska Monika
2. Grzybowski Wojciech
3. Gwiazdowski Marek
4. Kasprzak Lidia
5. Kołodziej Hanna
6. Milewski Miłosz
7. Mruczek Wojciech
8. Neczyperowicz Krzysztof
9. Putko Paulina
10. Wasilewska Marta
11. Wyszkowska Elżbieta
12. Żabicki Piotr

Zastępcy członków Zarządu Oddziału:
1. Klebus Łukasz
2. Maciejczuk Maciej


Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:

1. Dawidziuk Jan
2. Gawryluk Maria
3. Gleba-Zawadzki Krzysztof

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej Oddziału:
1. Czyżewski Jan
2. Gierasimiuk Paweł


Delegaci na krajowy Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP:

1. Gleba-Zawadzki Krzysztof
2. Grzybowski Wojciech
3. Wasilewska Marta

Zastępcy delegatów na krajowy Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP:
1. Klebus Łukasz
2. Kołodziej Hanna


Delegaci do Terenowej Jednostki Organizacyjnej RFSNT NOT:

1. Dubowska Marzenna
2. Gleba-Zawadzki Krzysztof
3. Ignatowski Bartosz

Zastępcy delegatów do Terenowej Jednostki Organizacyjnej RFSNT NOT:
1. Gajek Jacek
2. Kozikowski Zdzisław

 

Regulaminy, uchwały i inne dokumenty przegłosowane
przez XXXII WZD SITK RP Białystok w dn. 7.03.2018:

 Porządek obrad WZD (przegłosowany)
pdfico2

 Regulamin obrad WZD (przegłosowany)
pdfico2

 Regulamin działania Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału (wersja finalna, przegłosowana)
pdfico2

 Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Oddziału (wersja finalna, przegłosowana)
pdfico2

 Uchwała WZD określająca kierunki działania Zarządu Oddziału na lata 2018-2022 (wersja finalna, przegłosowana)
pdfico2

 Sprawozdanie kadencyjne z działalności Zarządu Oddziału SITK RP Białystok w latach 2014-2018
pdfico2

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, pok. 202
15-950 Białystok
tel./fax: +48 (85) 744 30 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

biuro sitk grafik

Logowanie

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT