Drukuj

Władze Oddziału w kadencji 2018-2022

image01 image02
 image03 image04

Władze Oddziału wybrane na XXXII Walnym Zebraniu Delegatów
SITK RP O/Białystok w dniu 7 marca 2018 r.

Prezes Honorowy Oddziału - Zbigniew ŁopianeckiZ a r z ą d  O d d z i a ł u

Pierwsze posiedzenie ZO odbyło się 21.03.2018 r. na którym wybrano Prezydium ZO (wiceprezesa, sekretarza, z-cę sekretarza, skarbnika oraz z-cę skarbnika).

 • Prezes Zarządu Oddziału - Marek Motylewicz

 • Wiceprezes - Wojciech Grzybowski

 • Sekretarz - Lidia Kasprzak

 • Zastępca Sekretarza - Miłosz Milewski (obecnie, od 1.08.2019 r.)
                                      - Monika Gryko (Brulińska) (do 1.08.2019 r.)

 • Skarbnik - Hanna Kołodziej

 • Zastępca Skarbnika - Wojciech Mruczek

 • Członek Zarządu - Marek Gwiazdowski

 • Członek Zarządu - Łukasz Klebus (od 1.08.2019 r.)

 • Członek Zarządu - Krzysztof Neczyperowicz

 • Członek Zarządu - Paulina Imbiorkiewicz (Putko)

 • Członek Zarządu - Marta Wasilewska

 • Członek Zarządu - Elżbieta Wyszkowska

 • Członek Zarządu - Piotr Żabicki

  • Zastępca Członka Zarządu - Łukasz Klebus (do 1.08.2019 r.)

  • Zastępca Członka Zarządu - Maciej MaciejczukK o m i s j a  R e w i z y j n a  O d d z i a ł u

Pierwsze posiedzenie KRO odbyło się 16.03.2018 r. na którym wybrano przewodniczącego i sekretarza KRO.

 • Przewodniczący - Krzysztof Gleba-Zawadzki

 • Sekretarz - Maria Gawryluk

 • Członek - Jan Dawidziuk

  • Zastępca Członka - Jan Czyżewski

  • Zastępca Członka - Paweł GierasimmiukDelegaci na krajowy XXXII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP

 • Krzysztof Gleba-Zawadzki

 • Wojciech Grzybowski

 • Marta Wasilewska

  • Zastępca Delegata - Łukasz Klebus

  • Zastępca Delegata - Hanna KołodziejDelegaci do terenowej jednostki organizacyjnej RFSNT NOT

 • Marzenna Dubowska

 • Krzysztof Gleba-Zawadzki

 • Bartosz Ignatowski

  • Zastępca Delegata - Jacek Gajek

  • Zastępca Delegata - Zdzisław Kozikowski