Koła Zakładowe przy SITK RP o/Białystok

  Przy białostockim Oddziale SITK RP działa 12 Kół Zakładowych, w których zrzeszonych jest ponad 370 członków (stan na 1.07.2019 r.). Wykaz Kół Zakładowych: 1. Międzyzakładowe Koło przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Prezes Koła – Krzysztof Gleba-Zawadzki   kgleba-zawadzki@gddkia.gov.plSekretarz Koła – Monika Gryko   mbrulinska@gddkia.gov.pl 2. DROGOWSKAZ s.c. Białystok Prezes Koła – Marek Gwiazdowski   drogowskaz-sc@o2.plSekretarz Koła – b/d 3. Klub Seniora Prezes …

Zasady działania klubu (koła) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

przyjęte przez Zarząd Krajowy dnia 6 kwietnia 2004 r. 1. Cel i zakres opracowania 1.1. Cel opracowania 1) Zasady działania klubu (koła) mają na celu ułatwienie pracy podstawowego ogniwa organizacyjnego SITK. Umożliwiają zarządowi klubu i zarządowi oddziału sprawniejszą pracę na rzecz członków SITK. 2) Działalność klubu (koła) opiera się na: a) zaangażowaniu członków, b) znajomości celów statutowych i środków działania, …