Statut SITK RP – obowiązujący

STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ(po XXIX Zwyczajnym Zjeździe Delegatów w dniach 20-22 kwietnia 2006 roku w Cedzynie koło Kielc) Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (w skrócie SITK RP, zwyczajowo używające skrótu SITK), jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.2. SITK …