Informacje RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku (SITK) przy ul. M. C. Skłodowskiej 2, 15-950 Białystok, tel. 85 744 30 88, adres e-mail: biuro@sitk.bialystok.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z członkostwem w SITK. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz statut SITK. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w Stowarzyszeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu.

Dodaj komentarz