Ś.P. Marian Woronowicz

Sekretarz Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku w latach 1990-1994,
członek Komisji Rewizyjnej w latach 1994-1998,
wieloletni działacz i zasłużony członek SITK RP
odznaczony Złotą (1978 r.) i Złotą z Diamentem (2009 r.) Odznaką Honorową SITK RP,
wyróżniony tytułem Seniora SITK RP (2009 r.)

Ś.P. Jerzy Garboliński

Sekretarz Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku w latach 2006-2010,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2010-2012,
wieloletni działacz i zasłużony członek SITK RP
odznaczony Srebrną (1987 r.) i Złotą (2008 r.) Odznaką Honorową SITK RP

Ś.P. doc. dr inż. Czesław Podkowicz

członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
Prezes Honorowy Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku,
Prezes SITK RP O/Białystok w latach 1969-1972,
współzałożyciel specjalności drogowej na kierunku budownictwo w Politechnice Białostockiej,
autor wielu opracowań z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
odznaczony w 2019 r. przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
oraz wieloma innymi odznaczeniami SITK oraz NOT

Ś.P. Józef Władysław Sulima

wieloletni zasłużony członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Białystok,
odznaczony Złotą Odznaką Honorową SITK RP