Zmarł Ś.P. Jan Suchodoła [*] – 28.11.2022

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28.11.2022 r. zmarł w wieku 84 lat Ś.P. JAN SUCHODOŁA – członek SITK, drogowiec, wieloletni Dyrektor byłego Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych w Hajnówce, Z-ca Dyrektora Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Bielsku Podlaskim

Pamiętamy [*] – znicze na grobach członków SITK, 1 XI 2022 r.

Jak co roku, w ostatnich dniach października 2022 r., członkowie Zarządu Oddziału oraz Klubu Seniora SITK Białystok odwiedzili groby członków i działaczy Stowarzyszenia zapalając znicze i wspominając zmarłe Koleżanki i zmarłych Kolegów. Jest to wyrazem hołdu i podziękowania za włożony przez nich wkład pracy społecznej i zaangażowanie w rozwój naszego Stowarzyszenia [*] W tym roku towarzyszyli nam młodzi adepci SITK, którzy również oddali cześć byłym członkom Stowarzyszenia.

Zmarła nasza Koleżanka Ś.P. Anna Lenkiewicz [*] – 24.09.2022

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 24.09.2022 r. zmarła Ś.P. ANNA LENKIEWICZ   – członek SITK RP, odznaczona Srebrną Odznaką Honorową SITK RP (2009 r.), wyróżniona tytułem Seniora SITK RP (2018 r.) zawsze życzliwa, koleżeńska…     Rodzienie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu – Zarząd Oddziału, Klub Seniora oraz Koleżanki i Koledzy z SITK RP …

Zmarł nasz Kolega Ś.P. Eugeniusz Prokop [*] – 18.09.2022

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 18.09.2022 r. w wieku 84 lat zmarł Ś.P. EUGENIUSZ PROKOP   – członek SITK od 1961 r., członek Zarządu Oddziału SITK Białystok w latach 1984-2006, zastępca Sekretarza Zarządu Oddziału SITK Białystok w latach 2002-2006, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału w latach 2006-2009, Prezes Koła Zakładowego SITK przy UM Białystok w latach 1975-1988, …

Zmarł nasz Kolega Ś.P. Władysław Podolski [*] – 27.04.2022

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 27.04.2022 r. w wieku 99 lat zmarł Ś.P. WŁADYSŁAW PODOLSKI   – członek SITK od 1961 r., odznaczony Złotą (1989 r.) i Złotą z Diamentem (2009 r.) Odznaką Honorową SITK RP,wyróżniony tytułem Zasłużonego Seniora SITK RP (2009 r.), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolskiPrzyjaciel i Kolega…     Rodzienie i bliskim …

Pamiętamy [*] – znicze na grobach członków SITK, październik 2021 r.

Jak co roku, w ostatnich dniach października 2021 r., członkowie Zarządu Oddziału oraz Klubu Seniora SITK Białystok odwiedzili groby byłych członków i działaczy Stowarzyszenia zapalając znicze i wspominając nasze Koleżanki i Kolegów. Jest to wyrazem hołdu i podziękowania za włożony przez nich wkład pracy społecznej i zaangażowanie w rozwój naszego Stowarzyszenia [*] [*] [*]

Zmarł nasz Kolega Ś.P. Marian Woronowicz [*] – 8.06.2021

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 8.06.2021 r. w wieku 95 lat zmarł Ś.P. MARIAN WORONOWICZ   – Sekretarz Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku w latach 1990-1994,członek Komisji Rewizyjnej w latach 1994-1998, wieloletni działacz i zasłużony członek SITK RPodznaczony Złotą (1978 r.) i Złotą z Diamentem (2009 r.) Odznaką Honorową SITK RP,wyróżniony tytułem Seniora SITK RP …

Zmarł nasz Kolega Ś.P. Jerzy Garboliński [*] – 29.03.2021

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 29.03.2021 r. w wieku 81 lat zmarł Ś.P. JERZY GARBOLIŃSKI   – Sekretarz Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku w latach 2006-2010,Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2010-2012, wieloletni działacz i zasłużony członek SITK RPodznaczony Srebrną (1987 r.) i Złotą (2008 r.) Odznaką Honorową SITK RP,Przyjaciel i Kolega…     Rodzienie i bliskim …

Zmarł nasz Kolega Ś.P. doc. dr inż. Czesław Podkowicz [*] – 20.02.2021

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 20.02.2021 r. zmarł Ś.P. doc. dr inż. CZESŁAW PODKOWICZ   – członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP,Prezes Honorowy Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku,Prezes SITK RP O/Białystok w latach 1969-1972,współzałożyciel specjalności drogowej na kierunku budownictwo w Politechnice Białostockiej,autor wielu opracowań z zakresu inżynierii ruchu drogowego,odznaczony w 2019 r. …