Członkowie i Koła

Przy białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych jest 454 członków (stan na 31.12.2023 r.), którzy działają w 11-stu Kołach Zakładowych. Zmiany w liczbie członków Oddziału w latach 2004-2024 przedstawiają się następująco: 

Na dzień 31.12.2023 r. w białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych było 454 członków, według branż:

  • drogowców – 368 osoby
  • kolejarzy – 56 osoby
  • samochodziarzy – 1 osoby
  • komunikacja miejska – 1 osoba
  • inna – 28 osób

Razem 454 osób.

Koła zakładowe:

Przy białostockim Oddziale SITK RP działa 11 Kół Zakładowych (kolejność według liczebności członków w 2023 r.):

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Białystok

Przewodniczący – Krzysztof Gleba-Zawadzki   krzysztof.glebazawadzki@gmail.com
Sekretarz – Miłosz Milewski   milewskimilosh@gmail.com

2. Politechnika Białostocka

Przewodniczący – Paweł Gierasimiuk   p.gierasimiuk@pb.edu.pl
Sekretarz – Mariola Wasil   m.wasil@pb.edu.pl
Skarbnik – Paulina Imbiorkiewicz   p.imbiorkiewicz@gmail.com

3. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku

Przewodniczący – Piotr Jan Osa   piotr.osa@plk-sa.pl
Sekretarz – Lech Charkiewicz   lech.charkiewicz@plk-sa.pl

4. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Przewodnicząca – Natalia Piekarska   natalia.piekarska@pzdw.wrotapodlasia.pl
Sekretarz – …   …

5. ZBIKS Karol Szymański

Przewodnicząca – Lidia Kasprzak   lidka.kasprzak@gmail.com
Sekretarz – … …

6. DROGOWSKAZ s.c. Białystok

Przewodniczący – Marek Gwiazdowski   drogowskaz-sc@o2.pl
Sekretarz – …

7. Urząd Miejski w Białymstoku

Przewodnicząca – Marzenna Dubowska   mdubowska@um.bialystok.pl
Sekretarz – …

8. PKP CARGO Mazowiecko – Podlaski Zakład Spółki w Białymstoku

Przewodniczący – Bogdan Arciszewski   b.arciszewski@pkp-cargo.eu
Sekretarz – Elżbieta Karyś

9. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Przewodnicząca – Agnieszka Makarewicz   ak12312@o2.pl
Sekretarz – Piotr Grzegrzółka piotrgrzegrzolka@pzd.bialystok.pl

10. Klub Seniora

Przewodnicząca – Stanisław Ciupa   ciupastanislaw@gmail.com
Sekretarz – …

11. Koło przy Zarządzie Oddziału

Przewodniczący – Jerzy Piotr Mietliński   jmietlinski@wp.pl
Sekretarz – Mirosław Michalkiewicz   miroslaw.michalkiewicz@plk-sa.pl