Do pobrania

Statut SITK

Statut SITK (link do strony www Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP)


Deklaracja przystąpienia do SITK

Deklaracja przystąpienia do SITK (Word)

Deklaracja przystąpienia do SITK (PDF)

Deklarację należy pobrać i wydrukować. Następnie wypełnić drukowanymi literami, po czym przedstawić Prezesowi Koła, do którego chcemy należeć, z prośbą o opinię.

Nowy kandydat na członka SITK RP poddany zostaje weryfikacji, a następnie zaprezentowany na posiedzeniu Zarządu Oddziału przez Prezesa/Sekretarza Koła zgłaszającego kandydata.

W drodze głosowania członków Zarząd Oddziału, kandydat zostaję przyjęty w poczet członków zwyczajnych SITK RP.

Roczne składki członkowskie wynoszą:

  • członek zwyczajny: 60,00 zł
  • studenci, emeryci i renciści: 30,00 zł

Wpisowe wynosi: 10,00 zł


Regulaminy

Regulamin dofinansowania wycieczek itp.
Regulamin przyznawania Srebrnej Odznaki Honorowej SITK

Zasady działania klubu (koła) SITK RP


Wnioski

Wniosek o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej SITK
Wniosek o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej SITK
Wniosek o przyznanie Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej SITK
Wniosek o przyznanie godności Senior SITK

Informacje RODO

Informacje RODO