Władze oddziału

Władze Oddziału wybrane na XXXIII Walnym Zebraniu Delegatów
SITK RP O/Białystok w dniu 9 marca 2022 r.
– kadencja 2022-2026:

Prezes Honorowy Oddziału – Zbigniew Łopianecki

Zarząd Oddziału

Pierwsze posiedzenie ZO odbyło się 24.03.2022 r. na którym wybrano Prezydium ZO (wiceprezesa, sekretarza, z-cę sekretarza, skarbnika oraz z-cę skarbnika).

 • Prezes Zarządu Oddziału – Marek Motylewicz
 • Wiceprezes – Wojciech Grzybowski
 • Sekretarz – Lidia Kasprzak
 • Zastępca Sekretarza – Miłosz Milewski 
 • Skarbnik – Hanna Kołodziej
 • Zastępca Skarbnika – Wojciech Mruczek
 • Członek Zarządu – Marek Gwiazdowski
 • Członek Zarządu – Łukasz Klebus
 • Członek Zarządu – Krzysztof Neczyperowicz
 • Członek Zarządu – Piotr Jan Osa
 • Członek Zarządu – Ewa Korzuń
 • Członek Zarządu – Elżbieta Wyszkowska
 • Członek Zarządu – Piotr Żabicki
  • Zastępca Członka Zarządu – Paulina Imbiorkiewicz
  • Zastępca Członka Zarządu – Maria Gawryluk
Komisja Rewizyjna Oddziału

Pierwsze posiedzenie KRO odbyło się 24.03.2022 r. na którym wybrano przewodniczącego i sekretarza KRO.

 • Przewodniczący – Krzysztof Gleba-Zawadzki
 • Sekretarz – Bartosz Ignatowski
 • Członek – Maciej Maciejczuk
  • Zastępca Członka – Kuźmińska Beata
  • Zastępca Członka – Natalia Piekarska
Delegaci na krajowy XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP, 19-21.05.2022
 • Krzysztof Gleba-Zawadzki
 • Łukasz Klebus
 • Remigiusz Czygier
  • Zastępca Delegata – Wojciech Grzybowski
  • Zastępca Delegata – Lidia Kasprzak
Delegaci do terenowej jednostki organizacyjnej RFSNT NOT
 • Marzenna Dubowska
 • Krzysztof Gleba-Zawadzki
 • Bartosz Ignatowski
  • Zastępca Delegata – Jacek Gajek
  • Zastępca Delegata – Jerzy Piotr Mietliński