image001

Władze Oddziału w kadencji 2014-2018

 

Władze Oddziału wybrane na XXXI Walnym Zebraniu Delegatów
Kół Zakładowych SITK RP o/Białystok w dn. 07.03.2014

 image001 image004

Prezes Honorowy Zbigniew Łopianecki

Prezes ZarząduWojciech Grzybowski – od 31.01.2017

(od 07.03.2014 do 10.12.2015 – Krzysztof Barbachowskiod 07.01.2016 do 25.01.2016 – Krzysztof Gleba – Zawadzki )

WiceprezesMarek Gwiazdowski (p.o. Prezesa od 25.01.2016 do 31.01.2017)

SekretarzLidia Kasprzak – od 8.01.2018 (do 8.01.2018 – Ś.P. Jan Borowski)

Zastępca Sekretarza – brak (od 8.01.2018)

SkarbnikHanna Kołodziej

Członek ZarząduBogdan Arciszewski

Członek Zarządu – Marek Motylewicz

Członek Zarządu – Krzysztof Neczyperowicz  (od 07.01.2016)

Członek Zarządu – Jerzy Komar (od 25.01.2016)

Zastępca Członka Zarządu – brak (od 07.01.2016)

Zastępca Członka Zarządubrak (od 25.01.2016)

 

Komisja Rewizyjna

Marzenna Dubowska – przewodnicząca

Maria Gawryluk – sekretarz

Jan Dawidziuk – członek

Zastępca CzłonkaEwa Aleksiejuk

Zastępca CzłonkaElżbieta Wyszkowska

 

Sąd Koleżeński

Marta Wasilewska – przewodnicząca

Krzysztof Panek – sekretarz

Elżbieta Jasińska – członek

Zastępca CzłonkaAgnieszka Makarewicz

Zastępca CzłonkaDariusz Wojtan

 

Delegaci na Zjazd Zwyczajny

Jan Borowski (do 8.01.2018)

Marek Motylewicz

Zastępca Delegata – Maria Gawryluk

 

Dodaj komentarz