Spotkanie Prezesów Kół Zakładowych – 12.06.2008 r.

W dniu 12.06.2008 r. odbyło sie kolejne spotkanie Prezesów Kół Zakładowych SITK RP Oddziału w Białymstoku. Wzięli w nim udział Prezesi i Sekretarze Kół Zakładowych oraz członkowie Zarządu Oddziału. Spotkaniu przewodniczył kol. Jerzy Doroszkiewicz – Prezes Oddziału, który przekazał zgromadzonym aktualne informacje o osiągnięciach Oddziału, przekazał sprawozdanie z działalności statutowej i gospodarczej oraz dane finansowe za rok 2007. Ponadto przedstawione zostały …

Wycieczka techniczno-turystyczna WILNO–TROKI

Z przyjemnością informujemy, że Koło Zakładowe przy GDDKiA Białystok w dniach 27-28.06.2008 r. zamierza zorganizować wycieczkę techniczno-turystyczną Wilno–Troki połączoną ze zwiedzaniem budowy obwodnicy Augustowa (czas 3-4 godz.). Przybliżony koszt uczestnictwa  220 zł/os. Wszystkich zainteresowanych członków naszego oddziału zapraszamy do kontaktu z kol. Anną Kobylińską, tel. praca: (85) 749 78 03, e-mail: akobylinska@bialystok.gddkia.gov.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 czerwca 2008 r. …

Wyjazd na seminarium „Szwajcarskie Drogi” – 15.04.2008

Z przyjemnością informujemy, że Koło Zakładowe SITK przy PZD Białystok organizuje wyjazd na seminarium „Szwajcarskie Drogi”, które odbędzie się 15 kwietnia 2008r. w Warszawie, w hotelu Sofitel Victoria. Udział w seminarium jest bezpłatny, a przybliżony koszt wyjazdu – 30 zł/os. (koszt przejazdu + ubezpieczenie). Wszystkich zainteresowanych członków naszego oddziału zapraszamy do kontaktu z kol. Agnieszką Makarewicz – tel. praca: (85) 740 …

Zasady działania klubu (koła) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

przyjęte przez Zarząd Krajowy dnia 6 kwietnia 2004 r. 1. Cel i zakres opracowania 1.1. Cel opracowania 1) Zasady działania klubu (koła) mają na celu ułatwienie pracy podstawowego ogniwa organizacyjnego SITK. Umożliwiają zarządowi klubu i zarządowi oddziału sprawniejszą pracę na rzecz członków SITK. 2) Działalność klubu (koła) opiera się na: a) zaangażowaniu członków, b) znajomości celów statutowych i środków działania, …

bialowieza 2007 img 5522

I Seminarium Techniczne 16-18.01.2007 r. Białowieża

bialowieza 2007 img 5522

W dniach od 16 do 18 stycznia 2007 r. w Białowieży odbyło się seminarium techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa drogowego pod patronatem prezesa SITK RP prof. dr hab. inż. Antoniego Szydło zorganizowane przez białostocki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prezes zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku Jerzy Doroszkiewicz. Nad poziomem merytorycznym seminarium czuwała Rada Programowa na czele z prof. dr hab. inż. Piotrem Radziszewskim z Politechniki Białostockiej.      

Seminarium drogowe 21 luty 2007 r.

W dniu 21 lutego 2007 r. odbyło się kolejne seminarium drogowe organizowane przez Nasz oddział wspólnie z firmą DROTEST z Gdańska. Seminarium obejmowało omówienie n/w zagadnień: Prezentacja firmy B.I.D. DROTEST – mgr inż. Michał Gołos (Drotest Sp. z o.o.) Metody mechanistyczne w projektowaniu konstrukcji nawierzchni drogowych z uwzględnieniem zastosowania geosiatek – prof. dr hab. inż. Józef Judycki (Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej) …

img 7990

II Seminarium Techniczne 16-18.01.2008 r. Augustów

img 7990

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku zorganizowało seminarium techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa drogowego”, które odbyło się w Augustowie, w dniach 16-18 stycznia 2008 r. Seminarium miało na celu przedstawienie zagadnień dotyczących: technologii budowy obwodnicy Augustowa i kwestii ekologicznych związanych z tą inwestycją, zastosowania geosyntetyków w drogownictwie, stosowania spoiw do ulepszania podłoża drogowego, nowych rozwiązań technologicznych w mostownictwie.

 

Galeria zdjęć…

 

phone

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, pok. 202, 15-950 Białystok NIP: 542-10-12-983    REGON:  05002152300000    KRS: 0000155492 konto bankowe: Millennium Bank 15 1160 2202 0000 0000 2767 0948   tel. kom. +48 515 264 044   tel./fax: +48 85 744 30 88   biuro@sitk.bialystok.pl   www.facebook.com/SITK.Bialystok/   W listopadzie 2022 r. biuro czynne jest w dniach i godzinach:   Mapa lokalizacji biura: