Spotkanie techniczno-okolicznościowe Koła Międzyzakładowego SITK RP przy GDDKiA Białystok, 14 XII 2016

Podsumowując działalność KM SITK RP przy GDDKiA Białystok w 2016 r., Kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki zorganizował w siedzibie Oddziału GDDKiA przy ul. Zwycięstwa 2 doroczne spotkanie. W spotkaniu udział wziął Prezes Honorowy Zbigniew Łopianecki i Sekretarz Zarządu Oddziału. W programie przewidziano:

  1. Bieżącą informację z działalności Oddziału SITK w Białymstoku,- zaprezentowaną przez kol. Prezesa Honorowego Zbigniewa Łopianeckiego.
  2. Uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom Koła,- Koło liczy obecnie 85 członków a wręczenia legitymacji i znaczków SITK dokonali kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki z Prezesem Honorowym Zbigniewem Łopianeckim.
  3. Informację dotyczącą bieżących wydarzeń 2016 roku – jubileuszowego 70-lecia SITK RP (m.in. Nagrody Ernesty, nowelizacja Statutu SITK, itp.) – omówił w zwięzły sposób kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki.
  4. Stopień przygotowań i zaawansowanie prac związanych z organizacją IX Seminarium Technicznego „Aktualne Zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” w dniach 8-10 lutego 2017r w Suwałkach,- przedstawił kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki będąc członkiem Komitetu Organizacyjnego Seminarium.
  5. Omówienie zagadnień „Bieżącego utrzymania dróg – w świetle koncepcji zarządzania obszarowego” – przedstawili kol. Ewa Puczkielewicz oraz kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników,- wywiązała się dyskusja.
  6. Przedstawienie planu działań Koła SITK przy GDDKiA na 2017rok. Propozycje działań na rok przyszły przedstawił kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki zachęcając do aktywnego uczestnictwa w organizowanych spotkaniach zawsze Techniczno – Okolicznościowych.
s8 1

Wyjazd techniczny na budowę S-8, 5.XI.2016 – RELACJA

s8 1 s8 2 s8 3

          W dniu 5.11.2016r odbył się zorganizowany z inicjatywy KM SITK GDDKiA wyjazd techniczno-integracyjny członków Oddziału SITK O/B-stok na rozbudowę drogi krajowej nr:8 do parametrów drogi ekspresowej realizowaną przez włoską firmę ASTALDI S.p.A., z siedzibą w Rzymie (www.astaldi.com) na odcinku nr: I od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina KM 586+310 do 601+700 i nr: II odcinek od obwodnicy Mężenina do Jeżewa KM 601+700 do 615+960,85.

Zainteresowanie wyjazdem technicznym było bardzo duże. Chętnych, reprezentujących niemal wszystkie Koła Zakładowe, było łącznie 54-ech drogowców(zarządców dróg, projektantów, nadzór inwestorski, wykonawców). Zgodnie z programem, wyjazd od godz. 9.00 do ok. godz. 14.00 miał charakter czysto merytoryczny. Już w autokarze, w drodze na budowę kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki zapoznał uczestników z prowadzoną budową, rozdając dodatkowo foldery informacyjne przebudowywanych odcinków – poniżej do pobrania w PDF. O reszcie interesujących zdarzeń dowiedzieliśmy się na budowie od przedstawicieli kierownictwa budowy reprezentujących firmę ASTALDI S.p.A.

s8 1

Wyjazd techniczny na budowę S-8

   Szanowne koleżanki !! Szanowni Koledzy !! Sympatycy KZ SITK przy GDDKiA !!! Koło SITK przy GDDKiA Oddział w Białymstoku realizując plan działań na 2016r. organizuje w dniu 5 listopada 2016r (sobota) wycieczkę techniczną na budowę S-8 na odcinku od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina (KM 586+310 do 601+700) i odcinek od obwodnicy Mężenina do Jeżewa (KM 601+700 do 615+960,85). …

Czarna wstazka

Zmarła nasza Koleżanka Ś.P. Hanna Sołowianiuk-Kardasz

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki Ś.P. HANNY SOŁOWIANIUK-KARDASZ Wieloletniej członkini Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziału w Białymstoku – Koła Zakładowego przy Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych PZDW Przyszło nam przedwcześnie żegnać osobę niezwykłej prawości i życzliwości. Zawsze czynnie uczestniczącą w życiu Stowarzyszenia, cieszącą się uznaniem, serdeczną Koleżankę. Taka na …

1

II Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej, 25.VI.2016 – relacja

1 19

Wpisując się w kalendarz imprez organizowanych w ramach obchodów 70-Lecia SITK RP, Koło Międzyzakładowe przy GDDKiA zorganizowało w dn.25.06.2016r „II Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” na szlaku Białystok – Pomigacze- Majątek Howieny długości ok.18km. W Rajdzie wzięło udział 28 członków SITK. Trasa rajdu przebiegała częściowo ścieżkami GreenVelo, częściami drogami wojewódzkimi by zakończyć się w urokliwym Majątek Howieny. Tradycyjnie już organizator przewidział nagrodę dla najlepszego Górala Rajdu (wprawdzie nizinnego ale zawsze) i Lidera Rajdu nie zapominając o tym uczestniku, który pokonując trudy jazdy dotarł dzielnie na metę zamykając peleton. Za swą dzielność otrzymał nagrodę „Jazda Żółwia”. Organizator ufundował również nagrodę Specjalną kolegom najbardziej zaangażowanym w przygotowanie Rajdu.

statuetka

Gala Jubileuszowa z okazji 70-lecia SITK RP oraz wręczenie odznaczeń ERNESTY 2015 – Warszawa, 02.06.2016

statuetka

Szanowne koleżanki !! Szanowni Koledzy !!

W dniu 2 czerwca 2016r miała miejsce doniosła uroczystość mianowicie uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowana przez Zarząd Główny SITK w Teatrze Capitol w Warszawie. Honorowy Patronat nad organizacją Jubileuszu 70-lecia SITK objął Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Andrzej Duda. Program Gali Jubileuszowej obejmował mi:

– wystąpienie Prezesa SITK RP prof. dr hab. inż. Janusza Dyducha,
– wręczenie odznaczeń i wyróżnień honorowych,
– część artystyczną i uroczysty bankiet.

Wcześniej Zarząd Główny wszystkim zaproszonym uczestnikom zorganizował w godzinach 12-15 zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie. Załączone zdjęcia odzwierciedlą najlepiej wrażenie jakie wywarły na zwiedzających komnaty królewskie i zgromadzone w nich eksponaty.

k1

SKN Drogowiec z Politechniki Białostockiej po raz 3 wygrywa w Kielcach!!!

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec z Politechniki Białostockiej wygrali ogólnopolski konkurs „Przyszłość Dróg zależy od Ciebie”. 1 czerwca reprezentanci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska zostali nagrodzeni za innowacyjny pomysł i badania dotyczące zastosowania kruszywa wapiennego LafargeHolcim do produkcji betonu asfaltowego. Konkurs na nieszablonowe projekty od trzech lat organizuje firma BLL Sp. o.o. Finałowe prezentacje i rozstrzygnięcie następuje w trakcie …

2 rajd rower sitk 20160625

II Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej, 25.VI.2016

Szanowne Koleżanki !! Szanowni Koledzy !!Sympatycy KZ SITK przy GDDKiA !!! Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami Koło SITK przy GDDKiA organizuje wszystkim członkom i sympatykom SITK w dniu 25 czerwca 2016r. (sobota) „II Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” na trasie Białystok – Pomigacze, w ramach spotkań techniczno-integracyjnych środowiska drogowców i transportowców. Program spotkania przewiduje miłe i zarazem pożyteczne spędzenie dnia. Zachęcamy wszystkich …