dsc01442

II spływ kajakowy rzeką Supraśl, 1.07.2017 – relacja

Organizatorzy przygotowali imprezę wzorowo zabezpieczając uczestników przed upałem(odpowiednie kremy, pentanol itp.), organizując apteczkę I-pomocy, 3-kolegów przeszkolonych w udzielaniu I-szej pomocy oraz społecznego ratownika, który udzielił instruktarzu przed wypłynięciem kajakami w trasę. Od samego początku w grupie panował porządek i miła atmosfera. Pogodę mieliśmy zamówioną, wśród uczestników panował dobry nastrój, co profesjonalnie uwidocznił na zdjęciach kol. PRESS FOTO. Trasa spływu okazała się malownicza, ciepła woda zachęcała do kąpieli a słońce przyjemnie opalało. Dodatkową atrakcją był dojazd uczestników do rzeki specjalną „bajkową kolejką”. Trasę spływu wszyscy pokonywali w dobrych nastrojach dzielnie pokonując napotkane „przeszkody”, które dodatkowo uatrakcyjniały imprezę.

Miłym akcentem wywołującym dużo śmiechu i zabawy był „wyścig” kajakiem w Kategorii K2 Mikst o nagrodę Prezesa KM SITK RP przy GDDKiA. Trzy pierwsze załogi zostały uhonorowanie przez kol. Prezesa Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego Dyplomami i Nagrodami. Organizator dodatkowo zaplanował jeszcze jedną konkurencję, -mianowicie konkurs rzutu do celu kołem ratunkowym. I tu trzech najlepszych otrzymało Dyplomy i nagrody Prezesa KM SITK. Załoga, która „zamykała peleton” otrzymała Nagrodę pocieszenia-na regenerację sił. Spływ zakończyliśmy planowo na plaży w Wasilkowie, po czym udaliśmy się do „Kompleksu Nad Zalewem”, aby zregenerować nadwyrężone siły. Część merytoryczną spotkania nt.: Planów rozwoju sieci drogowej na terenie właściwości GDDKiA Oddziału w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nawierzchni betonowych, – w zwięzły sposób zreferowali kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki i kol. Bartosz Ignatowski. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem(były pytania i wyjaśnienia).

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie przez kol. Prezesa Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego każdemu z uczestników Dyplomu uczestnika spływu na pamiątkę i w dowód uznania za dzielne pokonanie trasy.

W dalszej części miało miejsce podsumowanie spotkania integracyjno- technicznego, omawianie spraw bieżących, posiłek przy ognisku (muzyka, kiełbaski, kartacze, kiszka ziemniaczana, szaszłyki, napoje, itp.). Rozmowom, wzajemnemu poznawaniu się, wspólnym dyskusjom nie było końca. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że kolejne spotkanie integracyjne wypadło bardzo dobrze. Organizatorom podziękowano za pomysł, jego realizację, zabezpieczenie logistyczne imprezy (sprzęt, posiłek, muzykę, miłe dodatkowe atrakcje). Wszystko wskazuje na to, że realizowana sukcesywnie idea łączenia środowiska zdaje egzamin i należy ją rozwijać.

Organizatorzy: kol. Miłosz Milewski i kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki

>>> Galeria zdjęć <<<

Dodaj komentarz