LUD2

II Studenckie Warsztaty Drogowe w ramach LUD, Lublin, 17-18.10.2019 r.

Cel główny warsztatów: pogłębienie wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi metodami badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, analizami ruchu pojazdów i hałasu drogowego oraz trendami w projektowaniu uspokojenia ruchu.

Celem dodatkowym jest integracja środowiska studentów drogownictwa Politechnik Białostockiej i Lubelskiej.

Uczestnicy warsztatów: Studenckie Koło Naukowe „Drogowiec” z Politechniki Białostockiej (15 osób) oraz Koło Naukowe Drogowców i Mostowców z Politechniki Lubelskiej (15 osób). Studenci zostaną podzieleni na grupy 6 osobowe (po 3 osoby z PL i PB), które będą pracowały nad poszczególnymi zagadnieniami podanymi w zakresie warsztatów. Każda grupa będzie uczestniczyła w każdym warsztacie.

Prowadzący warsztaty: pracownicy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej i Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz pracownicy Działu Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Organizatorzy: Latający Uniwersytet Drogowy i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku

Sponsor warsztatów: ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Patronat medialny: Portal drogowy Edroga.pl

Dodaj komentarz