01

Informacja ze szkolenie technicznego w NOT, 13.02.2018

Na seminarium wystawiało się 6 firm przedstawiających różnorakie tematyki z zakresu budownictwa drogowego:
– Geosyntetyki Naue – nowoczesne materiały geosyntetyczne,
– Grilex – koncepcja absorpcji energii w zastosowaniu geowłóknin,
– Cemex Polska, Grunton, Insularis Piano, Deco – nowoczesne rozwiązania dla budownictwa drogowego,
– Pietrucha – zastosowanie georusztów PolGrid oraz grodzic winylowych i hybrydowych w budownictwie inżynieryjnym,
– Fabet Konin – prefabrykowane zbiorniki retencyjne stosowane w melioracji,
– Alumast – słupy kompozytowe.

Ostatnim punktem seminarium było wystąpienie Naczelnik Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Białymstoku mgr Elżbiety Kariny Kurzewskiej, która omówiła proces budowalny w zakresie inwestycji drogowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, specustawy drogowej oraz KPA.

Członkowie KM SITK RP przy GDDKiA czynnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej poszczególnych prelekcji zadając największa liczbę pytań. Dyskusja przeradzała się często w wzajemną wymianę doświadczeń i spostrzeżeń prowadząc do konstruktywnych, merytorycznych wniosków.

Zgromadzeni członkowie podziękowali za bardzo dobrą organizację spotkania i ciekawie przedstawiony materiał, wyrażając nadzieje na dalszą kontynuację spotkań technicznych.

Dodaj komentarz