lud3

Latający Uniwersytet Drogowy, III Studenckie (zdalne) Warsztaty Drogowe, 17-18.12.2020 r.

W dniach 17-18.12.2020 r. odbędą się III Studenckie Warsztaty Drogowe w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego – inicjatywy akademickiej pracowników 4 uczelni: Politechnik Białostockiej, Lubelskiej, Gdańskiej i Rzeszowskiej oraz firmy Orlen Asfalt i SITK Białystok! Tym razem studeci PB, PL, PG i PRz spotkają się wirtualnie by doskonalić swoją wiedzę z zakresu drogownictwa! SITK Białystok patronuje temu szlachetnemu wydarzeniu od początku jego istnienia. Wkrótce relacja!

lud3

Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) został założony z inicjatywy pracowników Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i ORLEN Asfalt Sp. z o. o. oraz SITK Białystok w 2018 r. Jest to nieformalna organizacja, która ma na celu wymianę oraz przekazywanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego. Nazwa nie jest przypadkowa ponieważ jest odwołaniem do funkcjonującego w Królestwie Polskim – Uniwersytetu Latającego. Była to pierwsza instytucja, tajna szkoła wyższa, która kształciła na równych prawach kobiety i mężczyzn. Oczywiście warsztaty organizowane w ramach LUD nie mają charakteru konspiracyjnego. Natomiast zainspirowani chęcią i determinacją zdobywania wiedzy młodych osób z minionej epoki, pracownicy PB, PL, Orlen Asfalt i SITK Białystok postanowili zaszczepić i pielęgnować te wzorce w naszych studentach. Przede wszystkim LUD jest zorientowany na działania edukacyjne, badawcze i integracyjne.

W ramach LUD odbyły się już dwie edycje warsztatów studenckich – w Białymstoku w 2018 r. i w Lublinie w 2019 r. Uczestniczyło w nich każdorazowo około 30 studentów głównie ze specjalności drogowej. Podczas zajęć studenci mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu technologii nawierzchni drogowych oraz projektowania dróg, które często wykraczały poza zakres programu zajęć. Uczestnictwo w warsztatach to też okazja do poznania środowiska akademickiego z innej uczelni. Fantastyczna atmosfera, która towarzyszy podczas warsztatów studentom i prowadzącym, sprzyjała nie tylko pogłębianiu wiedzy z zakresu aktualnych problemów inżynierii drogowej ale wspólnej integracji.

W tym roku do LUD dołączyli pracownicy i studenci z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Rzeszowskiej. Z uwagi na pandemię – III warsztaty LUD odbędą się w formie zdalnej. Jednak organizatorzy dołożyli wszelkich starań ,aby program był ciekawy. I mamy nadzieję, że na wiosnę spotkamy się w ,,terenie” twarzą w twarz.

Do usłyszenia i zobaczenia on-line 🙂

pdfico2 
 PROGRAM 

Dodaj komentarz