7seminariumSITK 0268b

Po VII Seminarium technicznym „Aktualne zagadnienia budownictwa … – podsumowanie w dwóch słowach

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele firm wykonawczych i projektowych z całego kraju, zarządcy dróg krajowych i wojewódzkich, przedstawiciele administracji oraz koledzy drogowcy z Republiki Litewskiej. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele instytucji naukowych; Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz reprezentanci wiodących biur projektowych m. in. Transprojektu-Warszawa Sp. z o.o., Ekkom Sp. z o.o. W okresie intensywnej rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej woj. Podlaskiego spotkanie służy wymianie doświadczeń związanych z realizacją kluczowych zadań inwestycyjnych.

W części naukowej, podczas prezentacji i dyskusji, omówiono szereg zagadnień z zakresu infrastruktury zebranych w bloki tematyczne:

  • Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w północno-wschodniej Polsce.
  • Nawierzchnie drogowe.
  • Zagadnienia inżynierii ruchu i projektowania dróg.
  • Budownictwo mostowe; nowoczesne nawierzchnie mostowe, innowacyjne rozwiązania obiektów inżynierskich związanych z ruchem rowerowym.
  • Lotnictwo ziemi łódzkiej.
  • Zagadnienia prawne i problemy ochrony środowiska w otoczeniu dróg.

Po prezentacji każdego z bloków odbywała się dyskusja, w której prelegenci odpowiadali na pytania uczestników.

W części „nienaukowej” uczestnicy seminarium mogli zapoznać się m. in.

  • z Łazikiem Marsjańskim, z którym studenci Politechniki Białostockiej zwyciężyli w zawodach w Stanach Zjednoczonych w 2014r.
  • z przebiegiem realizacji Obwodnicy Augustowa w systemie „projektuj i buduj”, oddanej do użytkowania w listopadzie 2014r.
  • twórczością zespołu „Mazurskie Trio”

W zgodnej opinii uczestników i zaproszonych gości seminarium było udane i umożliwiło wymianę doświadczeń i spojrzenie na proces inwestycyjny z innej perspektywy. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie i będziemy omawiać jeszcze ciekawsze tematy. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z infrastrukturą.

Autor: M. Gwiazdowski

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <

Dodaj komentarz