Rajd Rowerowy – Trasy rowerowe w Polsce wschodniej, 12.IX.2015

Organizatorami z ramienia Koła SITK RP przy GDDKiA jest kol. Ewa Puczkielewicz-Masłowska (tel.: 662 026 905, e-mail: emaslowska@gddkia.gov.pl) oraz Krzysztof Gleba-Zawadzki (tel.: 600 823 433, e-mail: kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl). Koszt uczestnictwa obejmujący m.in.: odwiezienie rowerów (rowery każdy zabezpiecza we własnym zakresie), konsumpcję po trudach Rajdu w miłej atmosferze Hotelu Knieja w Supraślu itp., – to zaledwie 60 zł/os. O dofinansowanie na pokrycie pozostałych kosztów organizacyjnych zwróciliśmy się do Zarządu Oddziału SITK RP. Wszystkich, którzy zgłoszą swój udział prosimy o dokonanie wpłaty 60 zł tytułem składki uczestnika kol. Ewie Puczkielewicz-Masłowskiej do dnia 25.08.2015r. Mamy już rezerwację w Knieji „Pod Wiatą” i transport na odwiezienie rowerów. Prezesów Kół Zakładowych prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych rajdem, sporządzenie listy chętnych i wraz ze składką uczestnika przekazanie kol. Ewie Puczkielewicz – Masłowskiej w terminie jw. Liczymy na Wasz udział, miło będzie spotkać się ponownie, – wiecie że warto !!! Pogodę zamawiamy !!!

Krzysztof Gleba-Zawadzki,
Prezes Koła SITK przy GDDKiA

Dodaj komentarz