Seminarium drogowe 20.04.2009 r.

1. Nowoczesne betonowe elementy kanalizacji – prefabrykacja, wymagania normy, istotne zalety betonu w systemach kanalizacyjnych.

2. Prezentacja nowych produktów firmy BORNIT, a w szczególności:

  • RISSFLEX – masa stosowana na zimno do naprawy szwa środkowego oraz spękań w nawierzchniach bitumicznych
  • RISSOMAT – urządzenie do aplikacji Rissflexu
  • NAHTFLEX – klej (masa) do łączenia szwów osiowych jezdni
  • FLEXOMAT – urządzenie do aplikacji Nahtflexu
  • SASOBIT – (specjalny wosk) służący do modyfikowania asfaltów 

Prelegentami powyższych tematów będą przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji oraz Śląskich Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o.

Seminarium odbędzie się w dniu 20.04.2009 r. (poniedziałek). Początek spotkania godz. 10.00, w budynku NOT przy ul. M.C Skłodowskiej 2 w sali nr 100.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia osób prosimy przesyłać do 15.04.2009 r.

Wyrażam nadzieję, że dołączą Państwo do grona  uczestników seminarium.

 

                                                                                                    W tym przeświadczeniu pozostaję                                           
                                                                                                       mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz                                  
                                                                                               /Prezes Oddziału SITK RP w Białymstoku/

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania w zakładce – Pliki do pobrania

Dodaj komentarz