Seminarium: Konstrukcje podatne z blach falistych, ściany z gruntu zbrojonego…..ODWOŁANE

Program seminarium:

  1. 9:00 rozpoczęcie seminarium
  2. 9:15 wykład „Katalog szczegółów dla konstrukcji podatnych blach falistych – Propozycja rozwiązań, dyskusja”, prelegent: mgr inż. Piotr Tomala
  3. 10:15 wykład „Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – przegląd systemów i możliwości”, prelegent: mgr inż. Magdalena Zawisza
  4. 11:15 przerwa kawowa
  5. 11:45 wykład „Wykorzystanie materiałów geosyntetycznych w inżynierii”, prelegent: mgr inż. Magdalena Zawisza
  6. 12:45 dyskusja
  7. 13:15 zakończenie seminarium – obiad dla uczestników spotkania

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku przy ul. M.C. Skłodowskiej 2 sala nr 100 I piętro.

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 120,00 PLN + 23 % VAT = 147,60 PLN ( brutto ). Należnośćza udział w seminarium należy wpłacić na konto bankowe SITK RP O Białystok do dnia 18 czerwca 2012 r.

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie załączonej Karty Zgłoszeniowej i przesłanie najpóźniej do dnia 15 czerwca 2012 r. faksem na nr 85 744 30 88 lub pocztą elektronicznąna adres biuro@sitk.bialystok.pl

Z poważaniem

mgr inż. Zbigniew K. Łopianecki

Prezes Honorowy SITK RP O Białystok

 

Zaproszenie na seminarium

Karta zgłoszeniowa

Dodaj komentarz