DSC 0147

Seminarium nt. asfaltów naturalnych, Dom Technika NOT Białystok, 12.10.2021

W dniu 12.10.2021 w Domu Technika NOT Białystok odbyło się seminarium, które miało na celu zaprezentowanie możliwości realizacji inwestycji przy użyciu asfaltu naturalnego poprawiającego parametry zarówno mieszanki jak i lepiszcza. 

DSC 0147

Prelegenetem był dr inż. Stanisław Styk, technolog, autor podręcznika akademickiego „Technologia warstw asfaltowych”. Agenda spotkania:

  1. Zaprezentowanie wyników badań laboratoryjnych mieszanek MMA z dodatkiem naturalnego asfaltu;
  2. Dyskusja nad możliwością zastosowania asfaltu naturalnego zarówno przy remontach dróg, jak i nowych inwestycjach: wady, zalety, ryzyka.

 Organizator: Inframedia Anna Krawczyk przy pomocy SITK Białystok. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Dodaj komentarz