Seminarium: Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów… 19.02.2013 – Zapraszamy

Wykład poprowadzi mgr inż. Paweł Kozłowski

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku I piętro przy ul. M.C. Skłodowskiej 2 sala nr 100. Rozpocznie się o godz. 10:00 i będzie trwało do godz. 12:30. W trakcie spotkania przewidziana jest przerwa kawowa. Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie załączonej Karty Zgłoszeniowej i przesłanie najpóźniej do dnia 12 lutego 2013 r. faksem na nr 85 744 30 88 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@sitk.bialystok.pl.

ZAPRASZAMY

Z poważaniem

mgr inż. Krzysztof Barbachowski

Prezes Zarządu Oddziału

 

Karta zgłoszeniowa – plik .DOC

Dodaj komentarz