Seminarium techniczne pt.: Naprawa pęknięć nawierzchni asfaltowych sprawozdanie

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnej administracji, zarządcy dróg oraz pracownicy przedsiębiorstw. Seminarium otworzył Prezes Honorowy SITK RP o/Białystok Zbigniew K. Łopianecki. Prelekcja rozpoczęła się od charakterystyki aktualnej sytuacji na drogach krajowych z ogólnym stwierdzeniem, że pęknięcia nawierzchni asfaltowych nie są wcale rzadkością, występują wszędzie i niewątpliwie należy je jak najszybciej naprawić stosując do tego sprawdzone metody.  Następnie zdefiniowano problem, jakim są pęknięcia nawierzchni, mechanizmy ich powstawania, skutki koncentracji naprężeń jak również przedstawiono następstwa braku naprawy pęknięć. Podczas wykładu uczestnikom przedstawiono teoretyczny model zapobiegania powstawania pęknięć oraz model skutecznej naprawy pęknięć w trzech następujących etapach: poszerzenie istniejącej szczeliny, oczyszczenie wyfrezowanej szczeliny przy pomocy gorącego, sprężonego powietrza, wypełnienia wyfrezowanej szczeliny zalewą asfaltową. Seminarium zakończyło się dyskusją z której wynikło, że należy skutecznie, solidnie i sprawdzonymi specjalistycznymi metodami naprawiać powstałe uszkodzenia dróg. 

Autor: SITK o/Białystok

Fotogaleria…

 

Dodaj komentarz