Seminarium techniczne: Wytyczne stosowania barier drogowych….”

Proponujemy Państwu następujący program seminarium:

10:15 wykład "Praktyczne aspekty wykorzystania "Wytycznych stosowania drogowych i mostowych barier ochronnych na drogach krajowych" w kontekście zmian w zapisach norny PN EN 1317: 2010" -prelegent: Marek Bujalski

12:30 wykład "Możliwości praktycznego stosowania starych i nowych certyfikowanych systemów drogowych i mostowych barier ochronnych, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów" – prelegent: Jacek Pasikowski

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku przy ul. M.C. Skłodowskiej 2 sala nr 100, I piętro.

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 100,00 PLN + 23 % VAT = 123,00 PLN ( brutto ).

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do dnia 23 marca 2012 r. faksem na nr 857443088 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@sitk.bialystok.pl .

 

Z poważaniem

Zbigniew K. Łopianecki

– Prezes Honorowy –

Dodaj komentarz