image001

Spotkanie Opłatkowe Seniorów SITK RP o/Białystok – 18.12.2015

Po uroczystym powitaniu gości kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki przekazał głos Prezesowi honorowemu, który w krótkich słowach omówił bieżące działania Zarządu kierując podziękowania do uczestników spotkania, którzy swoją pracą społeczną przyczynili się do  rozwoju naszego  Oddziału. Miłym i zarazem uroczystym akcentem  było wręczenie kol. Bohdanowi Wojtulewskiemu „Złotej Odznaki Honorowej SITK” w uznaniu za dotychczasową pracę na rzecz Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Prezes Koła Seniorów kol. Stanisław Ciupa dziękując za zorganizowanie spotkania w rozszerzonej niż dotychczas formule – bo obejmującej wszystkich Seniorów SITK a nie tylko tych zrzeszonych w Kole Seniora. Witając obecnych i wspominając tych którzy odeszli w ciepłych słowach podkreślił potrzebę jak najczęstszych spotkań i podtrzymywania wzajemnych kontaktów. Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki w imieniu Zarządu Oddziału złożył wszystkim zebranym i ich najbliższym serdeczne życzenia. Łamiąc się opłatkiem uczestnicy spotkania składali sobie nawzajem świąteczne życzenia. Degustując świąteczne potrawy rozmowom, wspomnieniom i wymianie poglądów nie było końca. Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze. W opinii uczestników zorganizowanie Spotkania Wigilijnego ze wszystkimi Seniorami SITK RP Oddziału w Białymstoku było znakomitym pomysłem i należałoby go na stale umieścić w corocznym kalendarzu  wydarzeń.

>>> galeria zdjęć <<<

Dodaj komentarz