dsc07243

Spotkanie techniczno-okolicznościowe i szkolenie w KZ SITK RP przy GDDKiA o/Białystok, 01.07.2015

Nasze szeregi zasiliło w sumie 20-stu nowych członków, młodych ludzi, energicznych, pełnych zapału. Jesteśmy z tego faktu bardzo dumni licząc na ich zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia. Gratulując nowym członkom wstąpienia do SITK, Prezes Oddziału kol. Krzysztof Barbachowski przedstawił zwięzłą informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia i najbliższych, planowanych wydarzeń, zachęcając obecnych do wspólnej, aktywnej działalności. Część techniczna poświęcona była zagadnieniom dotyczącym stosowania stalowych barier ochronnych i obejmowała omówienie m.in.: wytycznych GDDKiA w zakresie stosowania stalowych barier ochronnych, parametrów funkcjonalno-użytkowych barier ochronnych, testy zderzeniowe i badania barier w celu nadawania certyfikatów UE, praktycznych aspektów doboru drogowych barier ochronnych, sposobów postępowania przy naprawie szkód komunikacyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych, stosowania przenośnych stalowych barier ochronnych. Obecni pozytywnie ocenili prezentowane zagadnienia – w trakcie szkolenia zadawano często pytania. Prowadzona była ożywiona dyskusja jak to często bywa, gdy w spotkaniu uczestniczą projektanci, wykonawcy i zarządcy dróg. Zamykając część merytoryczną i całe spotkanie, kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki podziękował obecnym za aktywny udział w szkoleniu zachęcając do uczestnictwa w organizowanych przez Koło imprezach tj. w organizowanym 04.07.2015r spływie kajakowym, wspólnej wyprawie rowerowej nowo wybudowanymi ścieżkami rowerowymi oraz wyjeździe technicznym na budowę kolejnych odcinków S-8.

Organizator kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki

>>> galeria zdjęć <<<

Dodaj komentarz