wstep

Spotkanie techniczno-okolicznościowe KZ SITK przy GDDKiA, 16.12.2014 – relacja

Na spotkaniu zapoznano członków koła z przedsięwzięciami jakie udało się zrealizować w mijającym roku ( wyjazd techniczny na budowane obwodnic Augustowa i Bargłowa, zwiedzanie kampusu uniwersyteckiego, seminarium nt. Metod wzmacniania nawierzchni i korpusu drogowego,itp.). W części technicznej spotkania prelekcje i prezentacje techniczne przedstawili członkowie Koła Zakładowego dotyczące mi.: opracowywanego „Katalogu dobrych praktyk”, planów przebiegu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej, technologii stosowanych w bieżącym utrzymaniu dróg;
Kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki przedstawił ramową propozycję planu działań Koła Zakładowego SITK przy GDDKiA na 2015r. Zebrani z aprobatą przyjęli przedstawioną propozycję.
Miłym akcentem na zakończenie spotkania były Życzenia rodzinnych, ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2015 Roku, złożone wszystkim zebranym i ich najbliższym przez kol.Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego wraz z wręczeniem symbolicznego Mikołajka. Uczestnicy ocenili spotkanie jako uroczyste, merytoryczne i konkretne a jednocześnie miłe i przyjazne.

>>> galeria zdjęć <<<

Dodaj komentarz