kalendarz

Usługi

kalendarz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku świadczy usługi w zakresie:

  • Opracowania projektowo-kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego
  • Oceny techniczne i wyceny pojazdów samochodowych, szynowych i sprzętu drogowo-kolejowego
  • Nadzory inwestorskie robót drogowych i mostowych
  • Organizuje seminaria, szkolenia i konferencje

Dodaj komentarz