V Seminarium Techniczne „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” – Zapraszamy

   Na  seminarium  będą  omawiane  zagadnienia  z  zakresu  budownictwa  drogowego,
w szczególności dotyczące:

– planowania  i  projektowania  dróg,

– obiektów  mostowych  i  urządzeń  w  otoczeniu  tras drogowych,

– materiałów i nawierzchni drogowych,

– zmian w ustawodawstwie.

   Szczegółowy  program Seminarium zostanie Państwu  przesłany  w terminie późniejszym. Miejscem obrad i zakwaterowania uczestników Seminarium będzie Hotel Warszawa w Augustowie.

   Serdecznie zapraszamy Panią/Pana Prezes(a) / Dyrektor(a) oraz  pracowników firmy do udziału w organizowanym Seminarium.  Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia  i  jej przesłanie do dnia 30 listopada 2010r. faksem (nr tel/fax 85 744 30 88) lub pocztą na adres: 

 SITK RP  Oddział w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 15–950  Białystok.

   Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, prezentacji  Państwa firmy w czasie trwania Seminarium, a forma i jej zakres do uzgodnienia z organizatorami. W tym celu prosimy o kontakt z  biurem Oddziału SITK RP w Białymstoku (tel. 85 744 30 88 lub 515 264 044; e-mail: biuro@sitk.bialystok.pl).

 Bardzo liczymy na udział Pana(i) Prezes(a)/Dyrektor(a) oraz pracowników w organizowanym Seminarium.                                       

                                                                                              Z wyrazami  szacunku

                                                                                                    WICEPREZES 

                                                                       dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. nzw. PB

 

Karta zgłoszeniowa (do pobrania PDF)

Dodaj komentarz