LUD5 plakat

V Studenckie Warsztaty Drogowe w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego, Gdańsk, 12-14.10.2022

     W ciągu intensywnych dwóch dni spotkań odbyło się: 7 warsztatów tematycznych (Orlen Asfalt + 6 uczelni); gra integracyjna ucząca pracy zespołowej (PK+PL) oraz wykład zorganizowany przez firmę ORLEN Asfalt pozwalający odkryć własne cechy osobowości jako pracownika zespołu. Wszystkie warsztaty odbywały się na zamkniętym i urokliwym Dziedzińcu Fahrenheita w budynku głównym PG.

     W warsztatach udział wzięło 36 studentów (po 6 z każdej z uczelni) oraz pracownicy uczelni i ORLEN Asfalt prowadzący warsztaty. Tematyka warsztatów dotyczyła:

 • ORLEN Asfalt: Asfalty modyfikowane polimerami – idea i produkcja
 • Politechnika Białostocka: Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – jaką metodę wybrać do ich oceny?
 • Politechnika Gdańska: Projektowanie nawierzchni metodą CBR
 • Politechnika Lubelska: GIS w budownictwie komunikacyjnym
 • Politechnika Krakowska: Mieszanki mineralno-asfaltowe w konstrukcji nawierzchni drogowej
 • Politechnika Rzeszowska: Kiedy można i warto mieszać asfalty drogowe?
 • Politechnika Śląska: Kierownik robót bitumicznych – specjalista i manager

     Zajęcia miały charakter praktyczny i stawiały na rozwiązywanie konkretnych problemów z zakresu drogownictwa. Młodzi ludzie to w większości członkowie kół studenckich, skupiających pasjonatów drogownictwa (jak np. członkowie zaprzyjaźnionego z nami SKN Drogowiec, które było reprezentowane przez dzielnych 6 studentów z Politechniki Białostockiej). Dzięki warsztatom zyskali wiedzę dotyczącą m.in. najnowszych metod badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych oraz trendów w projektowaniu infrastruktury drogowej.

 

     Poza częścią dydaktyczno-techniczną, uczestnicy warsztatów – studenci i wykładowcy mieli również okazję do wspólnej integracji podczas zwiedzania pierwszego dnia Sopotu, a drugiego dnia – podczas kolacji i zabawy w klubie studenckim Kwadratowa na terenie PG.

     Na zakończenie warsztatów uczestnikom zostały wręczone certyfikaty i pamiątkowe upominki. Od zeszłorocznych warsztatów LUD w Białymstoku, nieodłącznie towarzyszą nam duże, okrągłe znaki drogowe z logo LUD, które ufundowała firma GIERA Znaki Drogowe – dziękujemy bardzo! Poniżej zdjęcie zespołu z Politechniki Białostockiej z głównymi organizatorami z PG: dr. hab. inż. Markiem Pszczołą, prof. PG (pierwszy z lewej) oraz dr. inż. Łukaszem Mejłunem (po środku ze znakiem LUD):

LUD5 03

     Warto wymienić osoby zaangażowane w tegoroczną edycję warsztatów – gospodarzy, organizatorów i prowadzących poszczególne warsztaty:

 • Gospodarze – dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG oraz dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG – kierownik Katedry Inżynierii Transportowej PG
 • Organizatorzy (Politechnika Gdańska) – dr hab. inż. Marek Pszczoła, prof. PG oraz dr inż. Łukasz Mejłun, a także studenci z Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK
 • ORLEN Asfalt – dr inż. Krzysztof Błażejowski; mgr inż. Marta Wójcik-Wiśniewska; mgr inż. Wiktoria Baranowska; mgr inż. Przemysław Ostrowski oraz mgr inż. Magdalena Domińska
 • Politechnika Białostocka – dr inż. Marta Wasilewska (referat inauguracyjny on-line); dr inż. Paweł Gierasimiuk oraz dr inż. Marek Motylewicz (reprezentował również SITK)
 • Politechnika Gdańska – dr inż. Bohdan Dołżycki
 • Politechnika Lubelska – mgr inż. Marcin Dębiński oraz mgr inż. Michał Jukowski
 • Politechnika Krakowska – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK (gra integracyjna), dr inż. Piotr Zieliński oraz mgr inż. Łukasz Faracik
 • Politechnika Rzeszowska – mgr inż. Krzysztof Kołodziej oraz mgr inż. Kamil Kowalski
 • Politechnika Śląska – dr inż. Wojciech Sorociak oraz dr inż. Bartłomiej Grzesik

     I na koniec – pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników „V Studenckich Warsztatów Drogowych w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego, Gdańsk, 12-14.10.2022” przed rozjazdem do domów! Czekamy na kolejne VI warsztaty LUD w 2023 r. Gdzie tym razem? Rzeszów? A może Kraków? 🙂 Więcej zdjęć – ODWIEDŹ GALERIĘ ZDJĘĆ.

LUD5 02

Dodaj komentarz