pdfico

VII Seminarium Techniczne SITK RP „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”, Augustów, 21-23.01.2015

 Szanowni Państwo,

       Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku organizuje w dniach 21-23 stycznia 2015r. w Augustowie VII Seminarium Techniczne nt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Wzorem ubiegłych lat w czasie Seminarium będą omawiane i dyskutowane najnowsze oraz najaktualniejsze problemy i zagadnienia dotyczące: rozwoju i planowania układu dróg i ulic w woj. podlaskim, projektowania i konstruowania nawierzchni drogowych i ich utrzymania, projektowania dróg i inżynierii ruchu, projektowania obiektów inżynierskich a także zagadnienia związane z problemami ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym. Program Seminarium będzie również uwzględniał referaty dotyczące rozwoju dróg kolejowych i komunikacji lotniczej. Szczegółowy program Seminarium zostanie Państwu przedstawiony w późniejszym terminie. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie do 28 listopada 2014r. faksem pod nr. 85 744 30 88 lub poprzez adres e-mail: biuro@sitk.bialystok.pl lub pocztą na adres: SITK RP Oddział w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 15-950 Białystok. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie przewodnim. Mając w pamięci miłe wspomnienia z poprzednich edycji Seminarium, mamy nadzieję na Państwa liczny udział w organizowanym Seminarium a w wolnym czasie zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich sześciu Seminariów:

I Seminarium, Białowieża, 2007 II Seminarium, Augustów, 2008 III Seminarium, Białowieża, 2009 IV Seminarium, Białowieża, 2010 V Seminarium, Augustów, 2011 VI Seminarium, Serwy, 2012

Do zobaczenia w Augustowie!

– Komitet Organizacyjny VII Seminarium Technicznego SITK RP „Aktualne zaganienia budownictwa komunikacyjnego”

pdfico Pismo przewodnie VII Seminarium Techniczne SITK

pdfico Karta zgłoszeniowa VII Seminarium Techniczne SITK

Dodaj komentarz