Wyjazd techniczny, budowa mostu na Narwi, S61 Łomża – fotorelacja [23.10.2023]

Relacja ze spotkania technicznego na Budowie obiektu MS-19 usytuowano w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S61 w km 8+909,59 (Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR)

W dniu 23.10.2023r. odbyło się staraniem KM SITK przy GDDKiA O/B-stok, spotkanie techniczne na budowie Obiektu MS-19 usytuowano w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S61 w km 8+909,59. Długość obiektu wynosi 1238,50 m i składa się z 22 przęseł o rozpiętościach teoretycznych 16 x 41,50 + 80,00 + 2 x 150,00 + 76,00 + 2 x 41,50 m. Zaprojektowany o schemacie statycznym wieloprzęsłowej belki ciągłej ustroju niosącego, podpartego na łożyskach. Ustrój niosący przęseł między podporami nr 1-17 oraz 21-23 jest belkowy o przekroju skrzynkowym o stałej wysokości, a pozostałych przęseł, tj. między podporami nr 17-21, jest belkowy o przekroju skrzynkowym o zmiennej wysokości. Przyczółki są masywne z korpusem wykonanym jako ściana czołowa oraz ze ścianami bocznymi oddylatowanymi na całej wysokości. Podpory pośrednie zaprojektowano jako żelbetowe pełnościenne o przekroju prostokątnym. Założono posadowienie pośrednie na palach prefabrykowanych wbijanych.

Ze względu na bardzo krótki czas realizacji oraz przyjęty sposób realizacji ustroju niosącego konstrukcji, jej schemat statyczny jest zmienny w zależności od ETAP-u budowy ustroju. Ustrój niosący mostu będzie wznoszony wg następujących technologii:

  1. Nasuwania podłużnego w postaci 30 sekcji po 20.75m każda o łącznej długości L=622.5m (część zalewowa lewobrzeżna)
  2. Z użyciem rusztowań stacjonarnych w 2 sekcjach, ZL31 o L=32.125m oraz ZL0 o L=9.375m
  3. Metodą nawisową, część nurtowa mostu o L= 458m która zostanie zrealizowana poprzez betonowanie wspornikowe przy użyciu wózków oraz w części betonowana na rusztowinach stacjonarnych

Kierownicy budowy w sposób profesjonalny przedstawili i omówili wszystkie trzy technologie realizacji obiektu odpowiadając rzeczowo na licznie zadawane pytania uczestników. Budowa wywarła duże i pozytywne wrażenie na uczestnikach swoim rozmachem, różnorodnością techniczną, sposobem realizacji. Mając na uwadze możliwość zastosowania podobnej technologii przy innych realizacjach na terenie Oddziału GDDKiA B-stok, pozyskanie wiedzy i doświadczenia przez pracowników Oddziału w realizacji tego rodzaju ustrojów już na obecnym etapie jest bardzo pożądane i pomocne. W spotkaniu technicznym na zaproszenie organizatora udział wzięli przedstawiciele Koła SITK przy PB, przy PZDW, Koła Drogowskaz. Dziękując Kierownikowi Budowy za merytoryczne i bardzo techniczne zaprezentowanie budowy Prezes KM SITK przy GDDKiA wręczył „stowarzyszeniową kamizelkę ochronną KM SITK”.

Główny organizator: Krzysztof Gleba-Zawadzki

Moment wręczenia kamizelki. Kolor jakby trafiony.

Więcej o inwestycji:

Filmy Inwestora:

Galeria zdjęć: