20200609 133731

Wyjazd techniczny na budowę zatoki WITD w technologii kompozytowej warstwy półsztywnej – 09.06.2020 r.

 

Firma Strabag zaprezentowała metodę układania innowacyjnego rozwiązania kompozytowej warstwy półsztywnej nawierzchni w technologii STRABAPHALT®. Technologię zastosowano na powierzchni przeznaczonej pod miejsca postojowe o zwiększonych obciążeniach, przeznaczone dla autobusów i pojazdów ciężarowych znajdujących się na zatoce w trakcie prowadzonych kontroli drogowych.

20200609 105543

To rozwiązanie zapewnia połączenie wytrzymałości nawierzchni betonowej i elastyczności nawierzchni asfaltowej oraz krótki czas realizacji prac. Tego typu nawierzchnie są z powodzeniem stosowane przez Strabag przede wszystkim w miejscach, gdzie występuje duże obciążenie statyczne czy dynamiczne nawierzchni drogi.

20200609 105457

W wyjeździe uczestniczyła ograniczona liczba osób. Ma to związek z trwającą pandemię koronawirusa. Uczestnicy przy zachowaniu odpowiednich obostrzeń wysłuchali prelekcji przygotowanej przez Kierownika Budowy Pana Dariusza Kaczmarczyka, który opowiedział o zaletach tej innowacyjnej technologii,  sposobie prowadzenia pracach budowlanych a następnie uczestniczyliśmy w praktycznym pokazie układania nawierzchni. Składamy serdeczn podziękowania Panu Kierownikowi Budowy za umożliwienie nam udziału w tym praktycznym pokazie.

20200609 140940

Wiemy jak ważne i cenne były nasze wspólne wyjazdy techniczne. Cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem, pozwalały zdobyć cenne doświadczenie praktyczne, które na pewno podnosiły wiedzę i kwalifikację uczestników i przydawały się w naszej dalszej pracy zawodowej. Obecna sytuacja ogranicza nasze działania.  Istnieje możliwość zadania ewentualnych pytań co do zastosowania i wykonania powyższej technologii, postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi, w przypadku szczegółowych pytań umożliwmy kontakt zWykonawcą. W załączeniu przekazujemy film i zdjęcia umożliwiające zapoznanie się z powyższym doświadczeniem.

 

Zapraszamy również do odwiedzenia GALERII ZDJĘĆ

Dodaj komentarz