Wyjazd techniczny, zakład prefabrykacji – relacja [16.02.2023]

Dnia 16.02.2023r członkowie KM SITK RP przy GDDKiA O/B-stok mieli sposobność poznania technologii produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych na potrzeby przebudowy mostu w ciągu dk.8 w m. Popiołówka.

Produkcja odbywała się w nowoczesnym Zakładzie Prefabrykacji RAK-BUD w Sowlanach  wykonującego mi. innowacyjne w skali światowej, modyfikowane, wibroprasowane elementy betonowych w postaci wielkoformatowych wibroprasowanych elementów ścian fundamentowych ze specjalnie zaprojektowanymi łączeniami.

 Proces produkcji prefabrykatów betonowych rozpoczyna się i kończy na terenie Zakładu bardzo nowoczesnego, wyposażonego w nowoczesne linie technologiczne sterowane automatycznie przy użyciu programów informatycznych. Proces produkcji nadzoruje informatyk -automatyk ze specjalnie klimatyzowanego pomieszczenia. Wielkość szaf sterowniczych i ilość serwerów sprawia wrażenie „centrum informatycznego” . Dzięki wykorzystaniu automatyki w produkcji cały proces wytworzenia elementu prefabrykowanego jest kontrolowany, nadzorowany z zachowaniem reżimów technologicznych – wyeliminowany jest w ten sposób błąd ludzki. Wyprodukowane w ten sposób prefabrykaty osiągają ostateczną formę i mogą zostać niezwłocznie dostarczane są na budowę w formie gotowej do montażu,- nie wymagają one deskowania ani zbrojenia, dzięki czemu znacznie skraca się czas wykonania danej konstrukcji.

Było to bardzo ciekawe techniczne spotkanie umożliwiające poznanie nowoczesnego procesu technologicznego produkcji elementów prefabrykowanych na potrzeby drogowego obiektu inżynierskiego. Oprowadzający Kierownik produkcji nie nadążył odpowiadać na liczne pytania uczestników. Był to duży zastrzyk wiedzy uzupełniającej dot. procesów produkcyjnych prefabrykowanych elementów żelbetowych mostu. 

Organizator: Krzysztof Gleba-Zawadzki