XV AKTBUDKOM, Białowieża, 7-9.02.2024 – relacja

W Seminarium uczestniczyło łącznie przez 3 dni 208 osób – największa liczba osób z dotychczas zorganizowanych spotkań.

Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem honorowym Prezesa SITK RP
dr. inż. Jacka Pasia, a parterami i sponsorami wspierającymi organizację Seminarium było 12 firm:

  • Mecenas Seminarium: ZPK Szumowo;
  • Partnerzy Główni: Prowerk, Tenas, Orlen Asfalt, PDM Suwałki;
  • Sponsorzy: Budimex, Cemex, Grupa Drogowa Podlasie, B.K. Tras Roboty Drogowe, Drabent, Leca, Żeliwo.

Seminarium zostało objęte patronatem medialnym przez 4 wydawnictwa: Drogownictwo, Przegląd Komunikacyjny, Transport Miejski i Regionalny, Budownictwo i Architektura Podlasia.Relacje z Seminarium będą publikowane w najbliższych wydaniach tych czasopism.

W otwarciu Seminarium udział wzięli zaproszeni goście w osobach:Sekretarza Generalnego SITK RP – Pana dr. inż. Wawrzyńca Wychowańskiego, Przewodniczącego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Pana Krzysztofa Ciuńczyka,Andrzej Skiepko – starosta hajnowski 

W ramach programu przewidziano 7 sesji tematycznych podczas których zaprezentowano łącznie 34 referaty. W pierwszej sesji poświęconej problemom kształtowania sieci transportowe woj. podlaskiego udział wzięli i głosili referaty m.in. z-ca dyrektora ds. inwestycji GDDKiA O/Białystok– Pan Szymon Wasil – plany rozwoju dróg krajowych na terenie właściwości GDDKiA, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku– Pan Mariusz Nahajewski – plany inwestycyjne na drogach wojewódzkich oraz Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku – Pani Marzenna Dubowska – inwestycje usprawniające funkcjonowanie transportu miejskiego w Białymstoku. O inwestycjach kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych na terenie północno-wschodniej Polski mówił Damian Kniaź – dyrektor Projektu, Region Centralny, Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe. 

Link do pobrania paczki ze zdjęciami

Artykuł czasopisma „Budownictwo i Architektura Podlasia” z rozpoczęcia Seminarium

Relacja czasopisma „Budownictwo i Architektura Podlasia” z przebiegu Seminarium