Zmarł nasz Kolega Ś.P. doc. dr inż. Czesław Podkowicz [*] – 20.02.2021

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 20.02.2021 r. zmarł

Ś.P. doc. dr inż. CZESŁAW PODKOWICZ

 

– członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
Prezes Honorowy Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku,
Prezes SITK RP O/Białystok w latach 1969-1972,
współzałożyciel specjalności drogowej na kierunku budownictwo w Politechnice Białostockiej,
autor wielu opracowań z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
odznaczony w 2019 r. przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
oraz wieloma innymi odznaczeniami SITK oraz NOT,
zasłużony białostocki działacz, społecznik, nauczyciel, Przyjaciel i Kolega…

 

 

Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni [*]

 

Przyszło nam żegnać osobę niezwykłej prawości i życzliwości, 

serdecznego Kolegę i Przyjaciela, cieszącego się uznaniem i szacunkiem, 

czynnie uczestniczącego w życiu naszego Stowarzyszenia oraz NOT Białystok, 

zawsze uśmiechniętego i pomocnego 

– taki na zawsze zostaniesz w naszej pamięci. 

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało…

 

Rodzienie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu
– Zarząd Oddziału oraz Koleżanki i Koledzy z SITK RP O/Białystok.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się w dniu 23.02.2021 r. o godz. 1300 wystawienie trumny
z ciałem w Domu Pogrzebowym przy ul. Antoniuk Fabryczny 45
po czym o godz. 1400 odbędzie się
Nabożeństwo pogrzebowe
w Kościele Wszystkich Świętych przy ul. Antoniuk Fabryczny
.

 

Czarna wstazka

Dodaj komentarz