Zmarł Ś.P. Jan Suchodoła [*] – 28.11.2022

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28.11.2022 r. zmarł w wieku 84 lat

Ś.P. JAN SUCHODOŁA

– członek SITK, drogowiec, wieloletni Dyrektor byłego Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych w Hajnówce, Z-ca Dyrektora Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Bielsku Podlaskim