Jubileusz 75-lecia SITK Białystok – ZAPROSZENIE [06.10.2023]

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie SITK Białystok,

Rok 2023 jest rokiem Jubileuszu 75-lecia istnienia i działalności białostockiego Oddziału SITK.

Z tej okazji Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Oddziału na uroczystość 75-lecia działalności połączoną ze spotkaniem integracyjnym, która odbędzie się w dniu 6.10.2023 r. w Dworku Tryumf w Księżynie.

Wszelkie informacje przesyłamy w załączonym zaproszeniu.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do Prezesów Kół Zakładowych o przekazanie zaproszenia dla wszystkich członków Koła i sporządzenie wstępnej (orientacyjnej) listy osób chętnych do uczestnictwa w uroczystości do 12.09.2023 r. i przesłanie jej do biura Oddziału na adres e-mail biuro@sitk.bialystok.pl  

Z koleżeńskim pozdrowieniem

w imieniu Zarządu Oddziału,

Marek Motylewicz – Prezes Zarządu Oddziału SITK Białystok