kalendarz

Usługi

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku świadczy usługi w zakresie: Opracowania projektowo-kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego Oceny techniczne i wyceny pojazdów samochodowych, szynowych i sprzętu drogowo-kolejowego Nadzory inwestorskie robót drogowych i mostowych Organizuje seminaria, szkolenia i konferencje