wykres liczba czlonkow 2018

Członkowie

 

Przy białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych jest 372 członków (stan na 31.12.2018 r.), którzy działają w 11-stu Kołach Zakładowych. Zmiany w liczbie członków Oddziału w latach 2000-2018 przedstawiają się następująco: 

wykres liczba czlonkow 2018

 

Na dzień 31.12.2018 r. w białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych było według branż:

  • drogowców – 277 osoby
  • kolejarzy – 67 osoby
  • samochodziarzy – 2 osoby
  • komunikacja miejska – 1 osoba
  • inna – 25 osób

Razem 372 osób.

Dodaj komentarz