wykres liczba czlonkow 2018

Członkowie

 

Przy białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych jest 454 członków (stan na 31.12.2023 r.), którzy działają w 11-stu Kołach Zakładowych. Zmiany w liczbie członków Oddziału w latach 2000-2023 przedstawiają się następująco: 

Na dzień 31.12.2022 r. w białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych było według branż:

  • drogowców – 333 osoby
  • kolejarzy – 56 osoby
  • samochodziarzy – 1 osoby
  • komunikacja miejska – 1 osoba
  • inna – 28 osób

Razem 419 osób.

Dodaj komentarz