pdfico

Relacja ze spotkania KZ SITK RP przy GDDKiA o/Białystok z dnia 10.04.2014r.

Opierając się na wiedzy teoretycznej i praktycznej zgromadzonych na spotkaniu członków kół, poruszona została kwestia przedstawienia własnych opinii i uwag do opracowywanych „Wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych”. Ważnym i istotnym elementem dodatkowo integrującym środowisko drogowców, podkreślonym w dyskusji przez kol. Prezesa Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego był udział w spotkaniu kolegów z innych Kół Zakładowych. Pomysł wspólnego wyjazdu na nowobudowaną obwodnicę  Augustowa i Bargłowa wszystkim przypadł do gustu i zostanie sfinalizowany w dniu 31 maja 2014r. Będzie to doskonała, kolejna okazja do lepszego poznania się członków kół oraz możliwości poszerzenia wiedzy dzięki dyskusjom z  doświadczonymi kolegami i koleżankami.  Mamy nadzieję że zainicjowany przez kolegów z GDDKiA sposób na rozwijanie wzajemnych  kontaktów będzie kontynuowany przez poszczególne Koła Zakładowe.

pdfico 

Fotorelacja ze spotkania KZ SITK RP przy GDDKiA o/Białystok z dnia 10.04.2014r. 

Dodaj komentarz