1 rajd miedzystowarzyszeniowy mapa

I Międzystowarzyszeniowy Rajd Rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej, 9 lipca 2022, POIIB, PZITB, PZITS, SEP, SITK

1 rajd miedzystowarzyszeniowy mapa

Szanowne koleżanki !! Szanowni Koledzy !! Sympatycy SITK RP !!!

Kultywując dobrą tradycję spotkań integracyjno-technicznych SITK RP, Koło Międzyzakładowe SITK przy GDDKiA w Białymstoku organizuje w dniu 9 lipca 2022r wspólnie z POIIB, PZITB, PZITS, SEP i SITK „I Międzystowarzyszeniowy Rajd Rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” na trasie Białystok – Kolonia Koplany- Pomigacze z metą w „Majątku Howieny” (trasa rekreacyjna dł. ok. 16,20km.). Program spotkania przewiduje miłe i zarazem pożyteczne spędzenie dnia. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z kol. Krzysztofem Gleba-Zawadzkim, tel.: 600 823 433, kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl . Składka uczestnictwa obejmująca konsumpcję po trudach Rajdu w Majątku Howieny – to zaledwie 50 zł/os. Pozostałą część kosztów pokryjemy z dofinansowania przyznanego przez Zarząd Oddziału SITK. Zgłoszenie udziału potwierdzone wpłatą składki, prosimy przekazać kol. Krzysztofowi Gleba-Zawadzkiemu lub kol. Katarzynie Waszewskiej – biuro SITK (w godzinach pracy Biura Oddziału) w terminie do dnia 27.06.2022 r. (poniedziałek) kontakt tel. 515-264-044 lub 85 lub: 85 744 30 88, e-mail: biuro@sitk.bialystok.pl. Ze względów organizacyjnych, prosimy o jak najwcześniejsze deklaracje uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń. Mamy już rezerwację w Majątku Howieny „Pod Wiatą”. Przewodniczących Kół Zakładowych prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych Rajdem, sporządzenie listy chętnych i wraz ze składką członkowską przekazanie kol. Katarzynie Waszewskiej lub kol. Krzysztofowi Gleba-Zawadzkiemu w terminie jw. Liczymy na Wasz udział, miło będzie spotkać się ponownie,- tym razem w szerszym gronie.

program Rajdu rowerowego

Główny Organizator: Krzysztof Gleba-Zawadzki – Prezes Koła SITK RP przy GDDKiA

 

Dodaj komentarz