Relacja z XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP, Siczki k. Radomia, 19-21.05.2022

W zjeździe z terenu 27 Oddziałów uczestniczyło łącznie z głosem decydującym 80 Delegatów na łączną liczbę 95 mogących brać udział w zjeździe. Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdania ustępującego Zarządu Krajowego, podyskutować nad przyszłością Stowarzyszenia i kierunkami działalności (tutaj aktywny udział brał kol. Marek Motylewicz prowadząc dyskusję w temacie wizerunku i działalności SITK w kontekście zachęcania do wstępowania do SITK młodzieży i młodych inżynierów i aktywizacji tej grupy – wystąpienie było bardzo dobrze odebrane i nagrodzone brawami), a także wybrać nowe władze Stowarzyszenia.

Z najważniejszych wydarzeń z XXXIII Zjazdu dla naszego Oddziału:

  • mamy 2 nowych Członków Honorowych SITK w naszym Oddziale – kol. Hannę Kołodziej i kol. Marię Gawryluk! Serdecznie gratulujemy Koleżankom! 🙂

  • kol. Marek Motylewicz – Prezes Zarządu Oddziału został wybrany na członka Zarządu Krajowego SITK RP uzyskując największą liczbę głosów spośród kandydatów – 65 głosów, tyle samo ile uzyskał we wcześniejszym głosowaniu nowowybrany Prezes Zarządu Oddziału – kol. Jacek Paś. Po ukonstytuowaniu się Zarządu Krajowego okazało się również, że kol. Marek Motylewicz został wybrany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego! Gratulujemy serdecznie Koledze! 🙂

  • kol. Hanna Kołodziej została wybrana na członka Krajowej Komisji Rewizyjnej. Gratulacje!
  • kol. Jerzy Mietliński został wybrany na członka Sądu Arbitrażowego. Gratulacje!

Podsumowaując – XXXIII Zjazd Delegatów SITK był bardzo owocny dla Oddziału Białystok o sukcesy naszych członków, co świadczy o dostrzeżeniu i docenieniu przez Delegatów SITK z całego kraju naszej dotychczasowej wieloletniej działalności. Działalność ta zachęca również młodych inżynierów do wstępowania w szeregi SITK co widać na przykładzie białostockiego Oddziału – z końcem roku 2021 mieliśmy 381 członków (w tym zapisują się do nas osoby m.in. z Gdańska, Warszawy i Lublina), ustępując tylko nieznacznie Oddzałom Kraków (401 członków) i Kielce (450 członków). Jesteśmy więc obecnie 3 pod względem wielkości Oddziałem w kraju, lecz należy zauważyć że w 2022 r. przyjeliśmy już w swoje szeregi kolejnych 17 nowych członków (obecnie więc mamy 398 członków) więc rośniemy w siłę! 🙂

>>> Galeria zdjęć <<<

 

Dodaj komentarz