2 rajd rower sitk 20160625

II Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej, 25.VI.2016

2 rajd rower sitk 20160625

Szanowne Koleżanki !! Szanowni Koledzy !!
Sympatycy KZ SITK przy GDDKiA !!!

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami Koło SITK przy GDDKiA organizuje wszystkim członkom i sympatykom SITK w dniu 25 czerwca 2016r. (sobota) „II Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” na trasie Białystok – Pomigacze, w ramach spotkań techniczno-integracyjnych środowiska drogowców i transportowców. Program spotkania przewiduje miłe i zarazem pożyteczne spędzenie dnia. Zachęcamy wszystkich do udziału. Będzie ono kolejną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, podzielenia się spostrzeżeniami, okazją do odświeżenia kontaktów. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z kol. Ewą Puczkielewicz-Masłowską, tel: 662 026 905, e-mail: epuczkielewicz@gddkia.gov.pl (sprawa listy chętnych, składka uczestnika) i kol. Krzysztofem Gleba-Zawadzkim, tel:600 823 433 kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl ). Koszt uczestnictwa obejmujący mi. odwiezienie rowerów (rowery każdy zabezpiecza we własnym zakresie), konsumpcję po trudach Rajdu w Majątku Howieny itp., – to zaledwie 55 zł/os. Na dofinansowanie pozostałych kosztów organizacyjnych zwróciliśmy się do Zarządu Oddziału SITK. W szystkich, którzy zgłoszą swój udział prosimy o dokonanie wpłaty 55 zł tytułem składki uczestnika kol. Ewie Puczkielewicz-Masłowskiej do dnia 7.06.2015r (wtorek). Mamy już rezerwację w Majątku Howieny „Pod Wiatą” i transport na odwiezienie rowerów. Prezesów Kół Zakładowych prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych rajdem, sporządzenie listy chętnych i wraz ze składką członkowską przekazanie kol. Ewie Puczkielewicz – Masłowskiej w terminie jw.Liczymy na Wasz udział, miło będzie spotkać się ponownie,- wiecie że naprawdę warto !!! Pogodę mamy zamówioną !!!

Krzysztof Gleba-Zawadzki – Prezes Koła SITK przy GDDKiA

>>> P R O G R A M   R A J D U <<<

 

Dodaj komentarz