Relacja z zebrania Koła Zakładowego SITK RP przy PB, 11 maj 2016

     11 maja 2016, o godzinie 16.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej. Gościliśmy reprezentantów Zarządu Oddziału SITK RP Białystok: Prezesa Honorowego – kol. Zbigniewa Łopianieckiego, Skarbnika – kol. Hannę Kołodziej oraz Prezesa Koła Międzyoddziałowego SITK RP przy GDDKiA Białystok – kol. Krzysztofa Glebę-Zawadzkiego. Był z nami również Prof. Władysław Gardziejczyk – kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej PB oraz wieloletni członek SITK RP. W zebraniu uczestniczyło tylko 15 osób… Szkoda, że tak mało ale mamy nadzieję że następnym razem frekwencja będzie lepsza. Podczas zebrania Prezes Koła – kol. Marek Motylewicz omówił działalność Koła oraz Zarządu Oddziału w latach 2014-2016. Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Prezesa Honorowego koleżance Marcie Wasilewskiej oraz koledze Pawłowi Gierasimiuk „Srebrnych Odznak Honorowych SITK RP” za dotychczasową działalność na rzecz SITK RP. Na zakończenie zebrania kol. Łukasz Klebus – członek SITK RP i właściciel biura projektowego INFRAP – przedstawił 3 projekty drogowe, których był współautorem, omawiając zaistniałe trudności projektowe oraz ich ciekawe rozwiązania. Prezentacja była na tyle ciekawa, że padło wiele pytań z sali. Dziękujemy Łukaszowi za interesujący „wykład” i do zobaczenia na kolejnym zebraniu Koła Zakładowego.

Klikając tutaj można obejrzeć zdjęcia z zebrania.

– Marek Motylewicz

 

Dodaj komentarz