IMG 20190212 105719

Informacja ze szkolenia technicznego w NOT, 12.02.2019

W seminarium uczestniczyła liczna grupa członków KM SITK przy GDDKiA z zaciekawieniem wysłuchała poszczególnych prelekcji w ramach kontynuacji wzajemnej wymiany doświadczeń.

Na seminarium wystawiało się 8 firm przedstawiających różnorakie tematyki z zakresu budownictwa drogowego

 

IMG 20190212 100054

 

  • Viacon – nowe technologie dla budownictwa inżynieryjnego,
  • Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego – zastosowanie kruszyw wapiennych do mieszanek mineralno – asfaltowych oraz metody stabilizacji gruntów spoistych,
  • Art-Metal – stylizowane oświetlenie zewnętrzne i elementy małej architektury,
  • Tensar – zastosowanie georusztów jako efektywny sposób na stabilizację dolnych warstw oraz optymalizacja górnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych,
  • Orlen Asfalt – Orbiton Hima – nowy rozdział w dziedzinie technologii asfaltowej,
  • Pipelife Polska – minimalizacja kosztów przy zagospodarowywaniu wód deszczowych z terenu dróg
  • EW-INVEST – włazy i wpusty drogowe w oparciu o elementy z tworzyw sztucznych,
  • 3M POLAND – materiały odblaskowe, jak na etapie projektowania infrastruktury zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg

 

IMG 20190212 120208

     

Jedną z ostatnich prelekcji, a zarazem najbardziej oczekiwaną przez członków KM SITK przy GDDKiA był wykład eksperta Pani mgr Elżbiety Kariny Kurzewskiej, Dyrektor Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. W sposób bardzo ciekawy i przystępny omówiła proces budowalny w zakresie inwestycji drogowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych z uwzględnieniem specustawy drogowej oraz niezbędne przepisy z KPA.

 

IMG 20190212 104734

      

Niezwykle cenną formą jest możliwość czynnego uczestniczenia w dyskusji w czasie trwania poszczególnych prelekcji. Członkowie KM SITK RP przy GDDKiA czynnie uczestniczyli, zadając szereg pytań, które rozwiewały nasuwające się wątpliwości. Spotkania w takiej formie to nieoceniona okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, prowadząca do konstruktywnych i merytorycznych wniosków.

Na ręce organizatorów składamy serdeczne podziękowania za możliwość uczestnictwa w tym niezwykle ciekawym i potrzebnym spotkaniu. Według naszej oceny zagadnienia zostały dobrane w prawidłowy sposób i na pewno będą wykorzystane w naszej bieżącej pracy zawodowej. Wyrażamy nadzieje na dalszą kontynuację z możliwością uczestniczenia w tego typu seminariach. 

Dodaj komentarz