IV Seminariut techniczne „Aktualne zagadnienia budownictwa drogowego” 27-29.01.2010

Na seminarium omawiane będą zagadnienia dotyczące budownictwa drogowego,w tym dot: mieszanek bitumicznych, wymagań dot. nawierzchni drogowych, projektowania, budowy i utrzymania obiektów inżynierskich, zagadnień prawnych.Miejsce obrad oraz zakwaterowania uczestników Seminarium – Hotel Żubrówka w Białowieży. W związku z tym serdecznie zapraszam Panią/Pana oraz Państwa pracowników do udziału w Seminarium. Zainteresowanych proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie w terminie do dnia 13.11.2009 r. na nr tel/fax 085 744 30 88 lub pocztą na adres: SITK RP Oddział w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 2 15 – 950Bialystok.Informuję, ze istnieje możliwość zareklamowania Państwa firmy podczas seminarium.Bliższych informacje na temat sponsoringu udziela Pan Krzysztof Barbachowski – Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno – Ekonomicznych SITK RP Oddział w Białymstoku.

W tym przeświadczeniu pozostaję

Z wyrazami szacunku

Jerzy Doroszkiewicz

Prezes Oddziału

 

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Dodaj komentarz