Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu biurowego/wyposażenia

Lp.

Marka Nr fabryczny, rok produkcji

Nazwa i opis przedmiotu

Cena wywoławcza

ilość

1. sprawne TAK/NIE

2. przyczyna likwidacji

1.

URANIA

brak roku produkcji

maszyna do pisania

50,00

1

1. TAK

2. maszyna przestarzała technicznie

2.

ŁUCZNIK  660

brak roku produkcji

maszyna do pisania

50,00

1

1. TAK

2. maszyna przestarzała technicznie

3.

TYP OTP – 1

brak roku produkcji

lampka

10,00

1

1. TAK

2. lampa przestarzała technicznie

4.

TYP LG – 3

brak roku produkcji

lampka

10,00

1

1. TAK

2. lampa przestarzała technicznie

5.

OPTIMUS

ZESTAW KOMPUTEROWY

PENTIUM 120

 

100,00

1

1. TAK

2. sprzęt przestarzały technicznie

6.

DAEWOO

 

MONITOR

DAEWOO

 

10,00

1

1. NIE

2. –

7.

HP DESKJET 690c

 

DRUKARKA

HP DESKJET 690

 

10,00

1

1. NIE

2. –

8.

GRUNDIG 21” -kineskop

TELEWIZIOR GRUNDIG 21”

70,00

1

1. TAK

2. sprzęt zbędny

 

 

 

Powyższy sprzęt/wyposażenie można oglądać w Biurze SITK RP przy ul. M.C. Skłodowskiej 2 pok. 202 w okresie 16-30.11.2009  w pn-pt godz. 9.00-14.00  

Pisemne oferty /wg załączonego wzoru/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać przed dniem 30.11.2009 r. godz. 14.00”, należy składać w Biurze SITK do dnia 30.11.2009 r. do godz. 14.00.

Wszystkie oferty złożone lub przesłane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane,

Decydującym warunkiem sprzedaży poszczególnego sprzętu będzie najwyższa oferta cenowa.

Wyprzedaż dotyczy wyłącznie CZŁONKÓW SITK RP.

Wzór "Oferty cenowej" – do pobrania plik PDF

Dodaj komentarz