Kolega Wacław Olszański nie żyje. Zmarł 26.01.2011 r.

Z GŁĘBOKIM ŻALEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

MGR INŻ. WACŁAWA OLSZAŃSKIEGO

WIELOLETNIEGO, ZASŁUŻONEGO CZŁONKA I RZECZOZNAWCĘ

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP,

AUTORA WIELU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE KOMUNIKACJI.

RODZINIE I BLISKIM

WYRAZY SERDECZNEGO WSPÓŁCZUCIA

SKŁADAJĄ

ZARZĄD ODDZIAŁU, KLUB SENIORÓW ORAZ KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z SITK RP W BIAŁYMSTOKU.

Dodaj komentarz